Zoek in ons aanbod
 
Object van de week
Zandvoort
Hogeweg 76F6
Hogeweg 76F6
€ 369.000 k.k.
meer info

Eigenwijs Makelaars, uw persoonlijke makelaar voor Zuid-Kennemerland, met haar basis in Zandvoort.

Inmiddels een gevestigde naam in Zandvoort en omstreken. Eigenwijs Makelaars staat voor “anders" durven zijn, maar wel binnen professionele kaders, waarbij u (als klant) altijd centraal staat. 7 dagen per week, 365 dagen per jaar bereikbaar, ook in de avonduren. Bel snel 023-5731999.   
Een greep uit ons aanbod Een greep uit ons aanbod
Ons aanbod is zeer divers. Hier volgt een willekeurige greep uit ons aanbod:
Zandvoort
Burg. van Fenemaplein 19F6
Burg. van Fenemaplein 19F6
€ 325.000 k.k.
meer info
Zandvoort
Koninginneweg 8
Koninginneweg 8
€ 550.000 k.k.
meer info
zandvoort
Tolweg 35
Tolweg 35
€ 695.000 k.k.
meer info
Bel mij terug! Bel of mail mij terug!
Vul onderstaand uw gegevens in en wij bellen u zo snel mogelijk terug of kies uw voorkeur.
* velden zijn verplicht.
Onze actuele rubrieken

 


(Financiële) gevolgen 2018 voor de woningmarkt

Welke financiële veranderingen kunt u als huiseigenaar in 2018 verwachten? Hieronder vindt u de belangrijkste maatregelen die nu al beken

Daling hypotheekrenteaftrek
De rente die u over uw hypotheek betaalt is aftrekbaar van de belasting. In 2018 is het maximale fiscaal aftrekbare deel gedaald naar 49,5%.

Stijging NHG-grens
Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u uw geldverstrekker de zekerheid dat uw hypotheekschuld wordt terugbetaald als u deze niet meer kunt opbrengen. Denk aan een echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van uw partner. De NHG-grens is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Gezien deze prijzen stijgen, stijgt de NHG-grens ook. In 2018 stijgt deze van €245.000 naar € 265.000. Mocht u dit jaar investeren in energiebesparende voorzieningen, dan stijgt de NHG-grens naar maximaal €280.900.

Rente en kosten voor restschuld niet meer aftrekbaar.
Heeft u een woning verkocht met verlies? Dan blijft er een restschuld over. In de voorgaande jaren was het nog mogelijk om over 15 jaar de rente en de kosten van de restschuldfinanciering fiscaal af te trekken. Per 1 januari 2018 is dit niet meer mogelijk. De restschuldregeling blijft alleen gelden voor schulden die zijn ontstaan door verkoop van een voormalige eigen woning tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. 

Schenkingsvrijstelling
In sommige gevallen is het eigen vermogen niet toereikend voor de aanschaf of onderhoud van een eigen woning. Om die reden is aan het begin van 2017 de schenkingsvrijstelling gestegen van
€ 53.016 naar € 100.000. In het komende jaar blijft deze schenkingsvrijstelling hetzelfde, € 100.000. Wel gelden er voorwaarden voor de besteding van deze schenkingen. 

Huurwoningen
Voor huurders met huurtoeslag verandert er weinig in het komende jaar. De huurtoeslaggrens is in 2016 vastgesteld voor een periode van 3 jaar en staat dus vast tot 2019. De algemene huurtoeslaggrens blijft net als voorgaande jaren € 710,68. Voor jongeren mag de maandhuur maximaal € 417,34 bedragen om aanspraak te kunnen maken op huurtoeslag. In de voorgaande jaren was dit maximaal €414,02.

Samenwonen in 2018? Meer hypotheek met uw partner
Gezamenlijk een hypotheek afsluiten? Voor tweeverdieners gaat het inkomen van de minstverdienende partner zwaarder meetellen bij het financieringslastpercentage. Dit percentage bepaalt welk deel van het (gezamenlijk) inkomen gebruikt mag worden voor financieringslast. In het kort houdt dit in dat er dus een hogere hypotheek kan worden afgesloten. In voorgaande jaren telde het inkomen van de minstverdienende partner voor 60% mee, in het nieuwe jaar maar liefst 70%.

Nieuwe standaard huwelijk - trouwen in 2018
Gaan u en uw partner trouwen in 2018? Houd dan rekening met veranderingen in het standaard huwelijk. De wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Dit houdt in dat bezittingen en schulden van voor het huwelijk niet meer automatisch gemeenschappelijk zijn. Alles wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd (bezit én schuld) valt in de huwelijksgemeenschap.Voor schenkingen en erfenissen zijn er ook nieuwe regels. Bij huwelijken van vóór 2018 vallen deze binnen de huwelijksgemeenschap, tenzij dit anders is overeengekomen. Na 1 januari vallen schenkingen en erfenissen buiten het standaard huwelijk. Een volledige gemeenschap is nog wel bij een notaris te regelen. 
 
Subsidies voor energiebesparende voorzieningen
In 2016 is de subsidie 'energiebesparing eigen huis' in het leven geroepen. Indien een particuliere woningeigenaar energiebesparende voorzieningen wil aanbrengen, kan deze aanspraak maken op deze subsidie. Sinds september 2016 kunnen woningeigenaren en verenigingen van eigenaars gebruik maken van deze regeling. Wilt u in het komende jaar ook aan de slag met energiebesparende voorzieningen? De subsidie kan tot en met 31 december 2018 worden aangevraagd.

Verplichte reserves VVE
Hoewel een reservefonds voor groot onderhoud al lange tijd verplicht is voor Verenigingen van Eigenaars (VVE), was er nog niet wettelijk bepaald hoeveel er in de kas moest zitten. Dit gaat veranderen. Op 1 januari wordt de wet 'verbetering functioneren vereniging van eigenaars' ingevoerd. Deze wet bepaalt de hoogte van de reservering voor dit fonds.

Hiervoor zijn er twee opties:
1: Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
In het MJOP staat welke werkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen moeten plaatsvinden in een periode van minimaal 10 jaar. De kosten van dit plan bepalen de grootte van de jaarlijkse reservering. 

2: Herbouwwaarde
Indien er geen MJOP is opgesteld, moet de VVE jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. Op het polis van de brand- en opstalverzekering is te vinden wat deze herbouwwaarde is.

Belastingvoordeel rijksmonumentenpanden
De kosten voor het onderhoud van een rijksmonumentenpand in uw bezit zijn fiscaal aftrekbaar. Het gaat hier om kosten die worden gemaakt om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen. Kosten voor verbeteringen aan het pand zijn uitgesloten. Deze regeling blijft tot 2019 ongewijzigd. Het kabinet moet beslissen of de monumenten aftrek in stand blijft, of dat er een subsidie voor in de plaats komt.

Wat betekent dit voor u?
Zoals u hebt gelezen, veel wijzigingen in het komende jaar op de woningmarkt. Gaat u binnenkort verhuizen? Of bent u zich nog aan het oriënteren? Bij Eigenwijs Makelaars helpen wij u graag met de verkoop of aankoop van uw woning.


Asbestdaken verboden in 2024

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen.
Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien.

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest, er komt hiervoor een subsidieregeling. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen.

Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden. Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016.

Bron: Rijksoverheid.nl


Tijdelijke verhuur via Leegstandswet


Als u de oude woning nog te koop heeft staan en al een andere woning heeft gekocht, kan het uitkomst bieden als u de oude woning tijdelijk kunt verhuren via de Leegstandswet. 
Met de huurinkomsten kunt u de lasten van de te koop staande woning geheel of gedeeltelijk dekken. Op die manier kunt u de verkoopperiode overbruggen.

Overweegt u tijdelijke verhuur?
Tijdelijke verhuur van een te koop staande woning heeft ingrijpende fiscale gevolgen. Deze gevolgen bepalen in belangrijke mate of u er daadwerkelijk op vooruit gaat met de tijdelijke verhuur van uw woning.

Wat moet u regelen voor tijdelijke verhuur? 

1. Toestemming geldverstrekker
In de hypotheekvoorwaarden staat vrijwel altijd dat u voor het verhuren van uw woning toestemming nodig heeft van de bank of geldverstrekker. Ook als het om tijdelijke verhuur gaat. 

2. Vergunning van de gemeente
Als u uw woning tijdelijk verhuurt op basis van de Leegstandwet, heeft dat als voordeel dat de uitgebreide bescherming van de huurder opzij wordt gezet. Voorwaarde daarvoor is wel dat u voor de tijdelijke verhuur een vergunning aanvraagt bij uw gemeente.

3. Contact verzekeringsmaatschappij
Als u uw woning tijdelijke verhuurt, kan dit gevolgen hebben voor uw woonhuis- en aansprakelijkheidsverzekering.

4. Huurcontract tijdelijke verhuur
Maak goede afspraken met de huurder en leg deze vast in een huurovereenkomst. Vraag bovendien om een kopie van het paspoort van de huurder. Bekijk ook het origineel goed.

Veilige verhuur van een koopwoning
Het verhuren van een woning brengt ook risico's met zich mee. Hierbij valt te denken aan een hennepkwekerij in het pand. Dit kan grote (financiële) gevolgen hebben voor de verhuurder.

Bron: VEH

Wij houden ons aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (’AVG’) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en ieder ander die gebruik maakt van onze website en/of online diensten.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Volg ons op Twitter en Facebook
SMI oftwel "Social Media Integration" is de belangrijkste webontwikkeling van het moment. Eigenwijs makelaars erkent het belang van Social Media en maakt er veelvuldig gebruik van. Volg ons:
  • @JerryKramer_nl Ik dacht, ach ik help je even 😉
  • @JerryKramer_nl Tis toch Warmenhuizen?

  Ook adverteren op deze plek?
  Het is mogelijk!
   
  Bel 023-5731999 of mail naar
  info@eigenwijsmakelaars.nl


  

  
 

Eigenwijs Makelaars      |      Adres: Grote Krocht 38, 2042 LX Zandvoort      |      Telefoon: 023-5731999      |      E-mail: info@eigenwijsmakelaars.nl
Development by Netexpo Internet